Mainies.lv

Realizētie projekti:

Kopš 2011.gada organizējam pasākumus bērniem no sociālajām ģimenēm. Tie ir dažādi izbraucieni, koncerti, sadraudzības pasākumi, labdarība Ziemassvētkos, dāvanu pakas.

Jau daudzus gadus līdzdarbojamies vasaras nometnēs, kuras atbalsta ārsti no ASV par saviem līdzekļiem.

Sociālais integrācijas fonds Mainies.lv palīdz organizēt ekskursijas.

2011.gada 1.maijā sociāli maznodrošinātus bērnus vedām uz Kara muzeju, kur mums nodrošināja bezmaksas ieejas maksu, un apskatījām Vecrīgu privātā ekskursijā ar gidu.

2012.gada 1.maijā bērni apskatīja Brīvdabas muzeju un spēlēja spēles. Ar ieejas biļetēm mūs finansiāli atbalstīja Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vadība.

2016.gadā notika vērienīgs pasākums Ogres novadā, kurā piedalījās arī mūsu fonda pārstāvji. Sadarbībā ar zviedriem un dāņiem vairākas dienas dalījām pārtikas pakas un runājām ar vietējiem iedzīvotājiem par to, kas ļauj uzlabot dzīves kvalitāti.

Saasinoties situācijai Ukrainā, strādājām pie projekta, kura rezultātā Ukrainā kāda ģimene, kura adoptējusi 16 bērnus, kas cietuši karā, saņēma sociālo palīdzību, galvenokārt, drēbes no Zviedrijas. Patiesībā tas bija vairāku mēnešu darbs lielai komandai, lai to noorganizētu. Tika meklēts transports, lai veselu smago kravas mašīnu ar palīdzību cauri muitām varētu tur nogādāt. Cilvēki strādāja bez maksas. Arī kravu pārvadātājs no Ogres pakalpojumu nodrošināja bez maksas.

2019.gadā sākām sniegt atbalstu Ogres patversmei. 2020.gadā sadarbība turpinājās līdz pandēmijai, kad tiešus kontaktus ar patversmi vairs nevarēja uzturēt.

2021.gadā ziedojām drēbes un datorus cilvēkiem, kas strādā ar maznodrošinātām ģimenēm Ogres novadā.

Patlaban strādājam pie projekta, kas varētu uzlabot NVO komunikāciju ar pašvaldībām Rīgas, tās apkārtnes un Ogres novadā.

 

Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv