Mainies.lv

Realizētie projekti: vasaras nometnes un ekskursijas

Katru gadu organizējam pasākumus Rembates bērniem no sociālajām ģimenēm. Tie ir dažādi izbraucieni, koncerti, sadraudzības pasākumi, labdarība Ziemassvētkos.

Jau daudzus gadus caur fondu „Cerība Tev” Mudīte Mardoka organizē vasaras nometnes, kuras atbalsta Amerikas ārsti - kristieši par saviem līdzekļiem.

„Sociālais integrācijas fonds Mainies.lv” palīdz organizēt ekskursijas:

2011.gada 1.maijā Rembates bērnus vedām uz Kara muzeju, kur ir bezmaksas ieejas maksa, un apskatījām Vecrīgu privātā ekskursijā ar gidu.

2012.gada 1.maijā Rembates bērni apskatīja Brīvdabas muzeju un spēlēja spēles. Ar ieejas biļetēm mūs finansiāli atbalstīja Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vadība.

2013-16.gads. Katru gadu notika Ziemassvētku pasākumi Rembates kultūras namā, vasarā - pikniki ar sociālo darbu. Turpinājām  divas reiz mēnesī tikties Rembates kultūras namā.

2016.gadā notika vērienīgs pasākums Ogres novadā, kurā piedalījās arī mūsu fonda pārstāvji. Sadarbībā ar zviedriem un dāņiem vairākas dienas dalījām pārtikas pakas un runājām ar vietējiem iedzīvotājiem par to, kas ļauj mainīt dzīves uz labu. Labs piemērs izmainītai dzīvei ir rembatnieks Aivars Vīksniņš, kurš, savas rūpes uzticot Dievam, tagad ne vien pilnvērtīgi var pats par sevi parūpēties, bet ik dienu to dara arī Ogres patversmē, strādājot ar cilvēkiem. Prieks par viņu!