Mainies.lv

Mainies.lv sludinājumu lietošanas noteikumi

1. Sludinājuma lietotājs ir privāta vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus Mainies.lv.

2. Ievietojot sludinājumu, lietotājs piekrīt Mainies.lv lietošanas noteikumiem.

3. Ievietojot sludinājumu, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu.

4. Ievietojot sludinājumu, lietotājs piekrīt saņemt atbildes paziņojumus uz sludinājumā norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru.

5. Parasti sludinājumi tiek publicētu uz laiku, kas ir 2 nedēļas. Ja Mainies.lv nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu publikācijas termiņu attiecīgi pagarina.

6. Jebkuras sludinājuma teksta, speciālo lauku, kontaktinformācijas, kā arī sludinājuma termiņa izmaiņas pēc sludinājuma publikācijas nav iespējamas. Šādu sludinājumu var izdzēst.

7. Sludinājumi portālā Mainies.lv ir bez maksas. Katrā galvenajā apakšsadaļā var ievietot vienu bezmaksas sludinājumu un pievienot vienu attēlu.

8. Sludinājumi netiek pieņemti, ja:

8.1. Tie ir saistīti ar komercdarbību. Mainies.lv redakcija ir tiesīga šādu sludinājumu dzēst.

8.2. Sludinājumā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls.

8.3. Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā sadaļā. Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija.

8.4. Sludinājumam pievienotais attēls neatbilst konkrētam piedāvājumam sludinājumā. Sludinājumam pievienots sliktas kvalitātes attēls.

8.5. Sludinājumā ir vispārīgs un ir nekonkrēts piedāvātā objekta vai pakalpojuma apraksts, vai, ja produkts vai pakalpojums patiesībā neeksistē vispār.

8.6. Sludinājuma teksta pirmajā rindiņā vārdi vai vārdu daļas tiek izceltas ar lielajiem burtiem. Sludinājuma teksts pirmajā rindiņā tiek izcelts ar servisa simboliem, papildus atstarpēm, punktiem utt. Sludinājums vizuāli bojā Mainies.lv lapas kopskatu.

8.7. Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.

8.8. Sludinājuma teksts rakstīts citā valodā. Sludinājumā ir daudz pareizrakstības kļūdas.

8.9. Par sludinājumu sūdzas daudz citu lietotāju.

8.10. Sludinājumā noklusēta svarīga informācija. Sludinājums ir ar maldinošu saturu.

8.11. Sludinājums saistīts ar erotiskiem un seksa pakalpojumiem, medikamentu un citu preču izplatīšanu caur aģentu tīklu. Sludinājumā tiek piedāvātas cigaretes, alkohols (izņemot kolekcijas), prekursori, kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī pēc CE normām nesertificētas preces vai tiek piedāvāta kontrabanda. Sludinājumā tiek piedāvāti okulta veida pakalpojumi - astroloģija, zīlēšana utt.

8.12. Sludinājumi ir saistīti ar citiem sludinājumu servisiem. Saturs norāda uz resursiem, kuri nekorekti kalpo Mainies.lv apmeklētājiem, jo atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas u.tt.

9. Sludinājumu servisam Mainies.lv ir tiesības sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.

10. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sava iesniegtā sludinājuma saturu, LR likumdošanas un sludinājumu servisa Mainies.lv lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem.

11. Sludinājuma servisa Manies.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu publicēšanu.

12. Sludinājumu lietošanas noteikumi var tikt mainīti. Izmaiņas stājas spēkā no sludinājumu publicēšanas brīža.

Mainies.lv administrācija

Datums: 21.09.2012