Mainies.lv

Par mums

Ikviens var aktīvi iesaistīties sabiedrības izveidē.

Lai to veiksmīgi īstenotu, nevalstiskām organizācijām jāiesaistās sabiedrisku procesu organizēšanā ar savām iniciatīvām, apzinot vietējās aktualitātes un virzot izmaiņas likumdošanā caur aktivitātēm.

Par fonda mērķiem:

1.1. Sociālās integrācijas veicināšana:

1.1.1.cilvēkiem ar zemiem ienākumiem;

1.1.2.cilvēkiem ar veselības traucējumiem, invalīdiem;

1.1.3.uzlabojot izpratni par garīgu izmaiņu nepieciešamību (tai. skaitā izglītības un vērtību sistēmas uzlabošanas aktivitātes);

1.1.4.atbilstošas kopienas ar līdzīgiem uzskatiem atrašana un integrēšana, sociālo iemaņu attīstība un pilnveidošana;

1.2. Palīdzēt apmainīt nevajadzīgās lietas pret vajadzīgām dažādiem sociāliem slāņiem;

1.3. Palīdzēt apmainīties ar prasmēm, kas var palīdzēt citiem;

1.4. Bērnu, skolēnu un jauniešu sporta pasākumu un vasaras nometņu organizēšana, mērķauditorija arī ģimenes ar zemiem ienākumiem;

1.5. Mazināt sociālo atšķirību, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem;

1.6. Sociālo pakalpojumu sniegšana;

1.7. Dalība Latvijas, Eiropas Savienības u.c. izsludinātajos projektos;

1.8. Sadarbība ar dažādām nevalstiskām organizācijām, to padomēm, pašvaldību un valsti;

1.9. Ietekmēt un monitorēt pilsoniskas sabiedrības veidošanu sabiedrības integrācijas jautājumos;

1.10. Sociāli informatīvo materiālu (filmas, raidījumi, bukleti u.c. publicitātes pasākumi) veidošana, sadarbība ar mēdijiem, aktivitātes sociālajos tīklos;

1.11. Izglītot un integrēt e-izglītības jautājumos dažāda gadagājuma cilvēkus, mainīt dažādas sociālās grupas uz kvalitatīvāku izglītību un lielāku konkurētspēju;

1.12.Izmantot mūsdienīgus risinājumus, tai sk. e-rīkus sabiedrības integrēšanas procesos.

 

Kitija Grīnšteina

NVO Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv v. loc.