Mainies.lv

Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv

„Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv” savu darbību uzsāka 2010.gadā.
Dzima ideja par mājas lapu, kurā cilvēki varēs mainīties ar lietām, pakalpojumiem, palīdzēt viens otram.
Fondu dibināja Inga Virbule, Kitija Grīnšteina un Mudīte Mardoka. Mudīte Mardoka jau vairāku gadu garumā, strādājot ar humāno palīdzību no Zviedrijas, bija apzinājusi sociāli nabadzīgas ģimenes Ogres un Lielvārdes apkārtnē. Īpašu nepieciešamību palīdzēt bērniem un jauniešiem viņa saskatīja Rembatē.
2011.gada janvārī sākām meklēt, kur rast līdzekļus ideju realizēšanai. Caur „Lauku atbalsta dienestu” un „PPP biedrību Zied zeme” piesaistījām ES līdzfinansējumu pirmo ideju realizēšanai.
2011.gadā Inga Virbule nomira. Zaudējām labu draudzeni un sirds cilvēku, kura neilgi pirms pēkšņās un pāragrās nāves savus personīgos līdzekļus vēl paspēja ziedot kādas ģimenes atbalstīšanai Tīnužos. Tur izremontējām istabu kāda invalīda ģimenei. No malas skatoties, varbūt kādam liekas, ka Ingai Virbulei tas daudz neprasīja, bet nauda nāca no ikdienā nopelnītas algas, kura nemaz tik liela nebija. No citām lietām bija jāatsakās.
2012.gadā Ingas Virbules vietā fonda valdē ienāca Dainis Pandars. Viņš ir viens no kustības „Īsta mīlestība gaida” aktīvistiem. Dainis Rembates bērniem un jauniešiem velta brīvo laiku divas reizes mēnesī, palīdz ar idejām un sporta aktivitātēm. Sieva Liene Pandare atbalsta viņu šajos braucienos.

Tagad esam procesā, kurā palīdzēt citiem un mainīties pašam aicinām ikvienu!
Nezināt, kā? Pajautājiet! Rakstiet uz mainies.lv@inbox.lv