Mainies.lv

Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv

Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv savu darbību uzsāka 2010.gadā.

Viss sākās ar ideju par mājas lapu, kurā cilvēki varētu mainīties ar lietām, pakalpojumiem, palīdzētu viens otram.

Fondu uzsāka Kitija Grīnšteina un Mudīte Mardoka. Mudīte Mardoka jau vairāku gadu garumā, strādājot ar humāno palīdzību no Zviedrijas, bija apzinājusi sociāli nabadzīgas ģimenes Ogres un Lielvārdes apkārtnē. Īpašu nepieciešamību palīdzēt bērniem un jauniešiem viņa 2011.gadā saskatīja Lielvārdes novadā. 2011.gada janvārī sākām meklēt, kur rast līdzekļus ideju realizēšanai.

Caur „Lauku atbalsta dienestu” un „PPP biedrību Zied zeme” piesaistījām ES līdzfinansējumu pirmo ideju realizēšanai. Jaunieši Ogres un Lielvārdes rajonā 5 gadu garumā aktīvi sadarbojās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai uzmeklētu šādus sociāli nenodrošinātas ģimenes un iesaistītu viņus diskusijās par to, ka izmaiņas ikvienā sākas no viņa paša. Vienlaicīgi bija skaidrs, ka viņiem nepieciešami padomi un atbalsts. Par projekta līdzekļiem jaunieši tika nodrošināti ar sporta inventāru, mūzikas sintezatoru, 2 datoriem dažādu aktivitāšu nodrošināsanai. Tas viss veicināja vietējās aktivitātes. Jauniešiem ļoti bija nepieciešams, ka viņus uzklausa un pieņem sabiedrība. Vairāki desmiti no viņiem tā rezultātā socializējās, guva lielāku pašapziņu, uzlaboja dzīvesprieku, integrējās, atrodot darbu. 

Fonds nedara paralēli darbu, kas būtu jādara sociālajiem dienestiem, bet to papildina. Fonda Mainies.lv biedri ziedoja savus personīgos līdzekļus kādas ģimenes atbalstīšanai Tīnužos - izremontēja istabu kāda invalīda ģimenei. Paralēli diezgan aktīvi vairāku gadu garumā sociāli nelabvēlīgas ģimenes tika apgādātas ar lietotām drēbēm, gultas veļu, bērnu precēm no Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas. Laika posmā no 2015 - 2020.gadam Fonda dalībnieki palīdzēja organizēt arī vairākas ekskursijas un rūpējās par Ziemassvētku paku sagatavošanu maznodrošinātām ģimenēm. Kā jauns virziens 2019.gadā attīstījās sadarbība ar Ogres patversmi, sniedzot personīgos līdzekļus šīs sadarbības uzturēšanai. 2021.gada janvārī ziedojām 2 datorus personālam, kurš strādā ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm Ogres novadā. 

Šobrīd vēlamies aktīvāk iesaistīties sabiedrības integrācijas procesos - gan Latvijā kopumā, gan Rīgas apkārtnē un Ogres novadā. Redzam, ka to var veikt caur dažādu sociālu grupu integrāciju. Pilsoniskām vietējām aktivitātēm. Vēlamies uzlabot dzīves kvalitāti caur e-rīkiem, interneta apmācībām, lekcijām, sabiedriskām aktivitātēm, sociālajiem medijiem un sadarbību ar vietējām pašvaldībām. 

Vēlamies rast jaunus, mūsdienīgākus veidus veidus, kā efektīvāk palīdzēt citiem un mainīties paši!

Sociālais integrācijas fonds Mainies.lv

www.mainies.lv

info@mainies.lv

T: +371 29461404